NBA女神球迷写真图片31P高子琁克拉女神

NBA女神球迷写真图片31P高子琁克拉女神

毕姻后复发,用滋阴肾气丸为主,佐以加味逍遥散而痊。命门火衰,不能温蒸中州之气,故脾胃虚寒者,用益黄散及八味丸。

宿滞内作者,紫霜丸。钱仲阳云∶鹤膝者,乃禀受肾虚,血气不充,致肌肉瘦薄,骨节呈薄,如鹤之膝也。

又善思、善味,其症当脐有动气,按之牢若痛;其病腹胀满,食不消,体重节痛,怠惰嗜卧,四肢不收。每服十丸,空心滚汤化下。

稍过节度,则肢体热益壮,腹痛不解,奄奄喘息,旦暮不保矣。若儿额间有汗,口闭脚冷,乃虚寒也,用当归散或沉香降气汤之类。

每服数丸,粥饮下。 嗜卧倦怠者,升阳益胃汤。

若凭寸口之浮沉,必乃横亡于孩子,须明虎口辨别三关消详,用药始无差误。又寒热二症,不可不辨。

Leave a Reply